Stoppa pressarna. Anders tog Mauritz (se kommentar till En oväntad Blixt) på orden och skrev en ny final. Vi byter ut Moralfinal och Slutrökare till tre minuter adrenalin – Brutalfinal. Den första inspelningen är så färsk att det inte finns en masterfil ännu att lägga ut. Men vi har löst frågan om vilken sång som är final, och det är vi glada för. Låten landar här i samma stund som den är klar.
(Uppdatering 7 februari 2009; en digital krasch senare ligger nu låten under kategorin Sånger, och nöjda är vi med det – det var den sista demon!)