Här är den allra första versionen av minimusikalen Nära till Salt, avsedd att framföras av skolor, av elever i lågstadiet. Jag jobbar vidare, och tar tacksamt emot alla synpunkter som ni har.