Vitterväder. Så fort det gick. Här är en första skiss på hur en minimusikal på temat indianer och nybyggare kunde ta sig ut, komplett med karaktärer och dialog. Jag håller min standard på en enda rolig sångtitel – Ät inte din kompis (inte ens en
tugga)
– och en replik jag ser fram emot att se gestaltad –
“Ho-Chunk, du är verkligen inte klok”. En av karaktärerna får dessutom möjlighet att ropa “Geronimo!!” och lyckas ändå bli missförstådd. Läs själv varför: