Mitt nästa bokprojekt kommer att ta tid. En kort bok med bisarr handling har jag redan gjort. Planen är att se om en mer realistisk handling kan hålla läsaren och mig intresserade under en längre tid. Låt mig tänka högt en liten stund så kanske jag kan förklara både för er och för mig själv ungefär vad jag är ute efter.

Talvisota – Vinterkriget
Den 30 november 1939 överfölls Finland av Sovjetunionen. Efter sex hundra års gemensam historia var det lätt för svenskarna att känna sympati för ett utsatt broderfolk i dess tid av nöd. Sverige ansågs sig också vara i en utsatt, osäker situation och hade dessutom ett kraftigt nedrustat försvar. Sverige bistod därför inte Finland med soldater ur försvaret men man skickade materiel (inte minst flyg) och tillät att en frivilligkår bildades i Sverige och att frivilliga soldater rekryterades öppet. I det finska vinterkriget 1939/40 deltog över åtta tusen svenskar som frivilliga på den finska sidan. Kriget var brutalt, men kort och många av de frivilliga hann aldrig fram till fronten före krigsslutet i mars 1940.
Av flera anledningar lyckades inte Sovjetunionen erövra Finland. Med sin enorma överlägsenhet i soldater och materiel skapade man dock ett så kraftigt tryck att Finland tvingades gå med på mycket hårda villkor för att få fred. Sista skotten föll den 13 mars 1940. De svenska frivilliga åkte hem till hjältars välkomnande. Man hann dock inte dra mer än en mycket kort suck av lättnad. I gryningen den 9 april 1940 överfölls Norge och Danmark av Tyskland.

Jatkosota – Fortsättningskriget

Efter att Tyskland lagt under sig stora delar av Europa invaderade man så Sovjetunionen i juni 1941. I samma ögonblick som Sovjetiska trupper besköt finska trupper gick Finland till angrepp för att ta tillbaka mark som historiskt tillhört Finland. Finland slogs nu på Tysklands sida, enligt principen att min fiendes fiende är min vän. Hitler uttryckte det som att man stred i förbund med Finland. Krigsslutet i september 1944 blev det samma som 1940 – även denna gång lyckades man undvika att landet föll under Sovjetiskt styre, men fredsvillkoren blev mycket hårda för Finland.

Det Finska Folkets Sång
Även i Fortsättningskriget deltog svenskar. De slogs dock utan pukor och fanfarer i Sverige. De var färre och de ingick i finska förband. Under vinterkriget 1939/40 fanns en självklar socialt acceptans i Sverige för att hjälpa Finland mot ett oprovocerat överfall, men 1941 var Finland angripare. Finland slogs dessutom på samma sida som det land som överfallit våra andra broderfolk Danmark och Norge. De svenska frivilliga soldaterna måste ha ställt sig mycket svåra frågor om lojalitet, inte minst när det framkom vad Finlands bundsförvant – den tyska statsmakten – gjort sig skyldig till.

I denna bok vill jag följa en man från Sverige till det finska vinterkriget och fortsättningskriget och se hur han agerar, resonerar och förändras i takt med de händelser han upplever. Vad är hans drivkraft att lämna det egna landets neutralitetsvakt och ge sig in i ett annat lands kamp på liv och död? Hur motiverar han sina handlingar för sig själv och andra? Hur står sig en människas motståndskraft mitt i den stora oron? Vad händer när en svensk sjunger det finska folkets sång?