Möt Egon Gråport.

’Jag vet att rösterna i mitt huvud är inbillning,
men fatta vilka sköna idéer de kommer med.’

Uppdaterat 2016-01-15: Mitt i kapitel 10 och vi har lärt känna Egon Gråport.
Uppdaterat 2015-11-27: Kapitel 8 färdigt.
Uppdaterat 2015-12-01: Gunillas historia om den blå dimman i kapitel 6 uppdaterad.